Pijn in de tong; wat kunnen de oorzaken zijn? (2024)

Iedereen heeft weleens last van zijn of haar tong. Soms is de oorzaak van de pijn makkelijk te achterhalen en heb je last van een aft, een wondje opgelopen of iets gegeten waar je lichaam allerisch voor is. Pijn aan of in de tong kan echter ook onverklaarbaar zijn. Heb je opeens een stekend gevoel in je tong? Of is je tong heel droog en zitten er kloofjes in? Dan kan een ziekte of aandoening de oorzaak zijn. Wat is de oorzaak van jouw pijnlijke tong en kun je er iets tegen doen? Pijn in de tong kan onschuldig zijn en te maken hebben met de overgang, maar pijn in de tong kan ook worden veroorzaakt door een tumor.

De tong en zijn functie

De tong is een orgaan in mond. De tong is een belangrijk orgaan, onze tong is onmisbaar bij het praten, slikken, proeven en reinigen van de tanden. De tong van de mens bestaat voor een groot deel uit spierweefsel, dit maakt het ook een zeer krachtig orgaan. De tong is vaak in gezonde conditie maar soms is dit ook niet het geval en voelt de tong pijnlijk aan, er zitten blaasjes op of je hebt last van een stekend gevoel in de tong. Wat kunnen de oorzaken zijn van een pijnlijke tong? Hoe kun je klachten aan je tong voorkomen?

BMS kan jaren aanhouden

Wat kan pijn in de tong veroorzaken?

Pijn in de tong kan vele oorzaken, maar zoals met veel aandoeningen zijn vaak de meest voorkomende oorzaken bekend. Een pijnlijke tong staat beter bekend als BMS het burning mouth syndrome. Dit syndroom kenmerkt zich door de aanwezigheid van een pijnlijke tong, de tong voelt branderig, droog of tintelend aan. Naast de tong kan de pijn ook worden ervaren in de lippen, het gehemelte en het tandvlees. BMS kan helaas voor veel mensen maanden tot jaren aanhouden. En komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een pijnlijke tong of pijn in de tong?

(BMS) burning mouth syndrome; wat zijn de oorzaken?

Je komt terug van de dokter met de diagnose BMS, wat kun je er aan doen? En wat is de oorzaak van BMS? BMS kan vele oorzaken hebben maar de meest voorkomende zijn:

 • Een zenuwbeknelling; een zenuwbeknelling van de smaak- of pijnzenuwen kan tintelingen en een verdoofd, prikkelend gevoel tot gevolg hebben.
 • Allergie; een allergische reactie kan een dikke, opgezette pijnlijke tong veroorzaken. Een allergische reactie kun je voorkomen door het voedingsbestanddeel (kruiden, kleurstoffen, azijn, zure vruchten, kiwi’s, gluten) waarvoor je allergisch bent niet meer tot je te nemen. Helaas is dit soms lastig te achterhalen, een allergietest kan dan uitkomst bieden.
 • Schommelingen in de hormoonhuishouding; schommelingen in de hormoonhuishouding kunnen zeer veel invloed hebben op ons lichaam. Met name tijdens de menstruatie, overgang, zwangerschap en pubertijd kunnen sterke schommelingen ontstaan. Ongeveer 40% van de vrouwen krijgt tijdens, voor en na de menopauze last van een brandende tong. Het brandend gevoel is waarschijnlijk te wijten aan dalende oestrogeenspiegels die de smaakpapillen voor bitter doen verliezen. Dit verlies activeert de pijnneuronen met als gevolg een branderige gevoel in de tong.
 • Refluxklachten, brandend maagzuur; refluxklachten of opkomend maagzuur hebben als gevolg dat maagzuur in de mond terecht kan komen. Maagzuur tast de slijmvliezen aan kan ook een pijnlijk branderig gevoel van de tong veroorzaken. Naast de tong is vaak ook de keel aangedaan en de mondholte. Heb je veel last van brandend maagzuur en een pijnlijke tong dan kan medicatie (maagzuurremmers) je helpen het zuur in bedwang te houden.
 • Een slecht zittend kunstgebit; een gebit moet goed passen om geen klachten te veroorzaken. Een slecht zittend kunstgebit kan wondjes aan je tong veroorzaken. Zit je kunstgebit niet goed? Laat de tandarts er dan naar kijken.
 • Een schimmelinfectie; een schimmelinfectie in de mond wordt ook wel spruw genoemd. Spruw kan een pijnlijke tong veroorzaken en maakt slikken lastig. De veroorzaker van spruw is de schimmel candida albicans. Deze schimmel bevindt zich altijd in je mond maar in een goede balans. Soms raakt de balans zoek door bijvoorbeeld: suikerziekte, immunologische problemen, slechte voeding of een slecht dieet, antibiotica of andere medicijnen.
 • Depressie en angststoornissen, een neerslachtig depressief gevoel kan vele uitwerkingen hebben op ons lichaam. Het voelen van pijn hoort daar ook bij. Hiernaast kunnen antidepressiva een pijnlijke tong veroorzaken. Door stress kun je ook gaan tandenknarsen of tongpersen, dit kan ook tijdens je slaap. Tongpersen en tandenknarsen kan van invloed zijn op je tong en je tong ruw en pijnlijk maken.

Kanker in de tong?

Kanker kan ook voorkomen in de tong, kanker in de tong is niet per definitie direct pijnlijk. Later kan pijn ontstaan tijdens het eten of praten. Tongkanker komt veel voor en treft meestal dat deel van tong dat beweeglijk is, maar kan ook de basis van de tong treffen. Tongkanker aan de basis van de tong wordt vaak later ontdekt, omdat het dan vaak in een verder stadium is, is deze kanker vaak erger dan kanker aan het beweeglijk deel. Een tongtumor kun je herkennen aan de volgende klachten en symptomen:

 • zwelling of zweer
 • de tong voelt pijnlijk aan
 • een uitstralende pijn; vaak naar hals, kaak en/of oren
 • slechte adem
 • het kunstgebit past niet meer goed

Aften of blaasjes aan de tong geven een pijnlijke tong

Aften, ze zien er vrij onschuldig uit als ze klein zijn. Aften kunnen echter ook zeer groot worden een veel pijn aan de tong veroorzaken. De oorzaak van aften is moeilijk of niet te achterhalen. Gezonde voeding zal moeten bijdragen aan het voorkomen van aften evenals voldoende vitamine B12 en C, foliumzuur en ijzer.

Pijn in de tong; wat kunnen de oorzaken zijn? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 6183

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.