Kiwi allergie, wat is dat? | infobron.nl (2024)

Kiwi allergie, wat is dat? | infobron.nl (1)Je kunt voor veel allergisch zijn, ook voor groenten en fruit. Sommige mensen hebben last van een kiwi allergie. Maar wat is dat precies en wat kun je er aan doen? In dit artikel worden deze vragen beantwoord.

Kiwi

De kiwi is een bekende fruitsoort en deze vrucht komt van de Actinidia chinensis plant. De kiwi groeit aan een klimplant en komt uit Azië. De smaak van de kiwi is fris en zuur/zoet. Je kunt een kiwi eenvoudig schillen en hij is erg rijk aan vitamine C. Fruit eten is gezond en veel mensen vinden een kiwi ook erg lekker. Met name in de zomermaanden wordt de kiwi veel gegeten, zowel door volwassenen als door kinderen. Kinderen nemen vaak ook fruit mee naar school en dan snijden ze de kiwi door en dan lepelen ze hem vaak leeg. Je kunt de kiwi ook schillen en dan in stukjes snijden en in een bakje meegeven. De kiwi kan op verschillende manieren gegeten worden en wordt ook in een fruitsalade gedaan. Kiwi is erg gezond, maar niet iedereen kan tegen de stofjes die in de kiwi zitten.

Kiwi allergie

In de kiwi zit een stof, genaamd actinidine. Dit is een proteinase en dat is een afbreker van bepaalde eiwitten. Deze stof is het allergeen in de kiwi. Wanneer je overgevoelig bent voor deze stof, dan kun je verschillende klachten krijgen als je kiwi eet of in aanraking komt met de schil of het sap van de kiwi. Je zult er snel genoeg achter komen wanneer je na het eten van de kiwi bepaalde dingen voelt. Het is dan van belang om dat in de gaten te houden, zodat je weet of het al dan niet gaat om een kiwi allergie. Mocht dat zo zijn, dan weet je vaak voor welke stofjes je allergisch bent en kan daar rekening mee worden gehouden. In sommige stukken fruit zitten bepaalde stoffen waar je overgevoelig op kunt reageren, waaronder proteinase bij de kiwi. Mocht je na het eten van kiwi een allergische reactie krijgen, dan kun je advies krijgen over welke stoffen dit veroorzaken en waar je nog meer op moet letten als je gaat eten. De stof kan namelijk ook in andere fruitsoorten of in andere voedingswaren voorkomen. Daarover kunnen de artsen je meer vertellen en dan kan er gekeken worden hoe je de kiwi en de betreffende stofjes het beste kunt vermijden uit je voedingspatroon.

Kenmerken kiwi allergie

Als je een type I allergie hebt voor de stof actinidine, dan kun je verschillende klachten ervaren als je kiwi eet:

  • Je kunt last hebben van prikkelingen in je mond tijdens het kiwi eten of net nadat je de kiwi hebt gegeten. Dit wordt ook wel het oral allergy syndroom genoemd en komt best vaak voor.
  • Je kunt ook last krijgen van galbulten die optreden nadat je een kiwi hebt gegeten.
  • Astmatische klachten kun je ook krijgen als je kiwi aan het eten bent, je kunt het daarbij ook erg benauwd krijgen.
  • Als je een ernstige allergische hebt, dan kun je een anafylactische reactie krijgen. Er kan dan een algehele verwijding optreden van je bloedvaten. Jouw bloeddruk kan daardoor erg snel verlagen, dit is levensbedreigend.
  • Je huid kan ook geïrriteerd raken wanneer je in aanraking komt met het sap van de kiwi (dit kan al wanneer je de kiwi gaat schillen). Het is dan geen allergische reactie, alleen je huid reageert op het zure en het bijtende sap.

Kiwi allergie informatie

Iedereen kan te maken krijgen met een kiwi allergie. Meestal ontstaat het voor je 50ste levensjaar. Meestal zijn het jonge kinderen die er last van hebben, bij deze doelgroep zijn de reacties vaak ook ernstiger. Eigenlijk kun je op iedere leeftijd deze allergie ontwikkelen. Als je een fruitsalade eet, is het soms lastig vast te stellen waar je nu overgevoelig op reageert. Het enige wat je dan kunt doen is de verschillende fruitsoorten apart eten en dan bekijken waar je op reageert. Het is een goede manier om te ontdekken wat je het beste kunt vermijden in je voedingspatroon. Het zou kunnen zijn dat je op meerdere fruitsoorten reageert, dan is het zinvol om dit uit te laten zoeken, zodat je dat fruit in het vervolg niet meer eet.

Kiwi allergie vaststellen

Het vaststellen van de allergie kan door middel van een priktest. Hierbij wordt er een kleine hoeveelheid van het allergeen op de huid gedruppeld, dan wordt er een klein naaldje gepakt en daarmee wordt er door het druppeltje heen geprikt, oppervlakkig in je huid. Er kan ook een verse kiwi voor deze huidtest gebruikt worden. In een half uur is de reactie bekend en weet je of je wel of niet allergisch bent voor kiwi. Als je een vermoeden hebt van een kiwi allergie, kun je je arts raadplegen en aangeven wat je merkt en dan kan er gekeken worden of de test voor jou zinvol kan zijn. Sommige mensen zijn voor veel dingen allergisch en dan kan het zomaar zijn dat je ook voor de stofjes in de kiwi overgevoelig bent.

Fruitallergie

Als je een allergie hebt voor speciale soorten fruit, dan kun je maar één ding doen en dat is deze soorten fruit vermijden en niet meer eten. Bij een fruitallergie gaat het over een voedselallergie en dat wil zeggen dat je overgevoelig bent voor bepaalde stoffen. Fruit kan verdeeld worden in verschillende groepen:

  • De eerste groep is het zachte fruit, daarbij kun je denken aan aardbeien, bessen en druiven. Het zachte fruit groeit allemaal aan struiken.
  • De tweede groep zijn de steenvruchten. Hierbij kun je denken aan abrikozen, pruimen, kersen en perziken bijvoorbeeld. Deze fruitsoort heeft een vrucht met een harde kern (de steen).
  • De derde groep is het pitfruit, appels en peren zijn hier voorbeelden van. Het gaat hierbij over vruchten met pitjes en deze zitten meestal in het klokhuis.
  • De vierde groep is het citrusfruit. Hierbij kun je denken aan citroenen, sinaasappels en mandarijnen.
  • De laatste groep is het exotische fruit. Je kunt hierbij denken aan ananas, bananen en kiwi's. Dit fruit wordt uit tropische landen aangevoerd.

Zorg dat je een allergie kunt herkennen en laat het uitzoeken wanneer je een vermoeden hebt. Als je namelijk weet waar de allergische reactie van afkomstig is, dan kun je er wat aan doen en kunnen de klachten in de toekomst voorkomen worden door dat fruit niet meer te eten.

Kiwi allergie, wat is dat? | infobron.nl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated:

Views: 6189

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.