De gezondheidsvoordelen van een kiwi - Dokter.nl (2024)

Veel mensen vinden kiwi’s lekker, en we kennen ze allemaal vanwege de hoge dosis vitamines. Nu blijkt het dat de kiwi tot de fruitsoorten met de gezondste eigenschappen behoort. Dus wat zijn dan de gezondheidsvoordelen van een kiwi?

Oorsprong kiwi

De meeste mensen gaan er waarschijnlijk vanuit dat de kiwi zijn oorsprong in Nieuw-Zeeland heeft liggen. Echter, niets is minder waar. De kiwi is afkomstig uit China en daar wordt de kiwi al meer dan 1200 jaar gecultiveerd en gebruikt. Pas in de 20ste eeuw, in 1904 kwam de kiwi in Nieuw-Zeeland aan, toen de lokale Isabel Fraser enkele kiwizaadjes meebracht van één van haar reizen.

De oorspronkelijke Chinese naam, is Yang Tao. Pas in 1959 werd de naam veranderd naar kiwi, naar de nationale vogel van Nieuw-Zeeland. Er zijn dan ook overeenkomsten tussen beiden, ze zijn allebei klein, bruin en harig.

Gezondheidsvoordelen kiwi

Versterkt het immuunsysteem

Kiwi’s zijn rijk aan voedingsstoffen en vol vitamine C. Vitamine C is een essentiële voedingsstof als het gaat om het stimuleren van je immuunsysteem en dus om ziektes af te weren. Eén studie ontdekte zelfs dat kiwi’s de immuun functie kan ondersteunen en de kans op verkoudheid of griep kan verkleinen. Dit geldt dan vooral voor bepaalde risicogroepen, zoals volwassenen ouder dan 65 jaar en jonge kinderen.

Kan helpen bij het beheersen van de bloeddruk

Niet alleen kunnen kiwi’s ons immuunsysteem een extra boost geven, ze kunnen ook helpen om de bloeddruk onder controle te houden. Bij een onderzoek uit 2014 werd bewijs gevonden dat de bioactieve stoffen in kiwi’s de bloeddruk kunnen verlagen. Het gaat dan om 3 kiwi’s per dag. Op lange termijn kan dit ook een verlaagd risico betekenen voor aandoeningen die veroorzaakt kunnen worden door een hoge bloeddruk. Denk hierbij aan een beroerte of een hartaanval.

Ondersteunt spijsvertering

Kiwi’s bevatten veel vezels en vezels zijn op zich al goed voor je spijsvertering. Maar kiwi’s bevatten ook actinidine. Actinidine is een speciaal natuurlijk enzym dat eiwitten sneller splitst en oplost dan andere spijsverteringsenzymen. Deze snellere en volledigere eiwitvertering zorgt voor een minder zwaar gevoel na het nuttigen van een eiwitrijk maaltijd. Daarnaast vermindert het ook het opgeblazen gevoel dat iemand soms kan hebben.

Kan astma helpen behandelen

Hoewel de studieresultaten wisselend zijn, wordt er gedacht dat de hoge dosis vitamine C en antioxidanten die kiwi’s bevatten, mensen met astma kan helpen. Uit een studie uit 2000 bleek dat er een gunstig effect te zien was op de longfunctie bij degenen die regelmatig vers fruit consumeerden, inclusief kiwi’s. Uit een Italiaans onderzoek onder 18.000 kinderen bleek dat een piepende ademhaling met 44% minder voorkwam in een groep die slechts 1 kiwi per week at.

Vermindert bloedstolling

Kiwi’s helpen ons niet alleen onze bloeddruk te beheersen, maar kunnen ook de bloedstolling verminderen. Uit een studie van de Universiteit van Oslo bleek dat door het dagelijks eten van 2 tot 3 kiwi’s het risico op bloedstolling aanzienlijk verlaagde. Ze bleken ook de hoeveelheid vet in het bloed te verminderen.

Onderzoekers zeiden dat deze effecten vergelijkbaar waren met die van een dagelijkse dosis aspirine om de gezondheid van het hart te verbeteren.

Beschermt tegen verlies van het gezichtsvermogen

Maculadegeneratie is een ingrijpende oogaandoening, waarbij de gezichtsscherpte afneemt. Door de juiste voeding kun je de kans op het krijgen van deze oogziekte verkleinen. Een studie toonde aan dat door het dagelijks eten van 3 stuks fruit, de maculadegeneratie met 36% was afgenomen. Er wordt gedacht dat de hoge niveaus van ZE axanthine en luteïne van kiwi’s bijdragen aan dit effect.

Niet voor iedereen gezond

Het eten van kiwi’s wordt voor de meeste mensen als veilig en gezond beschouwd. Maar er zijn ook mensen die er allergisch voor zijn. Symptomen van een kiwi-allergie zijn onder andere: jeukende keel, gezwollen tong, slikproblemen, braken en netelroos. Het risico op een allergie voor kiwi’s is groter wanneer je allergisch bent voor: hazelnoten, avocado’s, latex, tarwe, vijgen of maanzaad.

Kiwi’s kunnen de bloedstolling verminderen en het bloeden vergroten. In theorie kan een kiwi dan ook bloedingsstoornissen verergeren. Eet daarom geen kiwi’s op het moment dat je een bloedingsstoornis hebt of een operatie moet ondergaan.

Hoe eet je een kiwi?

Kiwi’s kun je zo eten als een appel, dus met schil en al. De schil van de kiwi is rijk aan vezels en pectine, die goed zijn voor de vertering. Je kunt de kiwi uitlepelen of verwerken in een smoothie. Het is het beste om kiwi rauw te eten, zodat deze zijn vitamine C-gehalte behoudt. Het kan ook als supplement worden ingenomen. Supplementen kunnen in poeder-, tablet- of capsulevorm zijn en worden meestal gemaakt van kiwi-extract.
Het eten van 1 tot 3 kiwi’s per dag is voor de meeste mensen voldoende om die boost van voedingsstoffen uit het fruit te krijgen.

Bronnen: nl.medicineh.com, drogespieren.nl en womenshealthmag.com/nl

Tags: luteine, vitamine C, Bloeddruk, Vitamines, Oogaandoening Delen:

gepubliceerd door C. van Etten. onderschreven door P.M. Mulder (arts)
De gezondheidsvoordelen van een kiwi - Dokter.nl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated:

Views: 6171

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.